محور تبریز پروژه دانشگاه استخوان دانشگاه

محور: تبریز پروژه دانشگاه استخوان دانشگاه بیمارستان بخش پیوند مغزو استخوان

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی 75 درصد مردم آمریکا از برجام حمایت می‌کنند

نتایج نظرسنجی یکسان اندیشکده مطالعات خاورمیانه در آمریکا و موسسه افکارسنجی ایپسوس که چهارشنبه منتشر شد ، نشان می‌دهد که 75 درصد مردم آمریکا از توافق هسته ای با

75 درصد مردم آمریکا از برجام حمایت می‌کنند

75 درصد مردم آمریکا از برجام حمایت می کنند

عبارات مهم : ایران

نتایج نظرسنجی یکسان اندیشکده مطالعات خاورمیانه در آمریکا و موسسه افکارسنجی ایپسوس که چهارشنبه منتشر شد ، نشان می دهد که 75 درصد مردم آمریکا از توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران حمایت می کنند.

به گزارش ایرنا، از این تعداد، 30 درصد خود را حامی قاطع برجام دانستند و 45 درصد هم گفتند که به نوعی از آن حمایت می کنند.

75 درصد مردم آمریکا از برجام حمایت می‌کنند

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که زنان با 79 درصد، حمایت بیشتری از این توافق نسبت به مردان با 71 درصد دارند.

بر اساس این نظرسنجی، 54 درصد آمریکایی ها خواستار برقراری کانال های دیپلماتیک با کشور عزیزمان ایران هستند. 32 درصد از شرکت کنندگان ولی با چنین طرحی مخالفت کردند.

نتایج نظرسنجی یکسان اندیشکده مطالعات خاورمیانه در آمریکا و موسسه افکارسنجی ایپسوس که چهارشنبه منتشر شد ، نشان می‌دهد که 75 درصد مردم آمریکا از توافق هسته ای با

همچنین 55 درصد از رای دهندگان رویکرد «دونالد ترامپ» مدیر جمهوری آمریکا در قبال مسلمانان را نادرست دانستند و 45 درصد با آن موافقت کردند.

این نظرسنجی در ماه ژوئن (تیرماه) صورت گرفته و جامعه آماری آن یکهزار و 6 نفر اعلام شده است است.

ترامپ تاکنون به علت اجماع جهانی در حمایت از برجام، نتوانسته است از این توافق کناره بگیرد. وی که باید هر 90 روز یکبار مطابق با قانون مصوب کنگره این کشور، پایبندی پایتخت کشور عزیزمان ایران به برجام را تایید می کرد، بعد از دوبار تایید، هفته گذشته از این اقدام سرباز زد تا در ادامه، کنگره آمریکا در رابطه با لغو یا ماندن در برجام تصمیم گیری کند.

75 درصد مردم آمریکا از برجام حمایت می‌کنند

واژه های کلیدی: ایران | توافق | آمریکا | آمریکایی | دونالد ترامپ | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog